Huisregels

  • De reparatiedeskundigen van het Repair Café Heerenveen zetten al hun kennis en ervaring in om de voorwerpen die de bezoekers inbrengen te repareren of de bezoekers reparatieadvies of instructies te geven. Zij doen dit op vrijwillige basis.

  • Sinds 2013 hebben zij honderden reparaties verricht, maar tovenaars zijn het niet. Daarom geven de reparateurs geen garantie op reparaties die met hun hulp zijn uitgevoerd en zijn zij evenmin aansprakelijk wanneer voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.

  • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico. De organisatoren en vrijwilligers van Repair Café Heerenveen zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de reparatieadviezen of instructies, voor schade aan de voorwerpen die voor reparatie worden aangeboden, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Repair Café.

  • Aan de reparaties die de reparateurs verrichten en het advies dat zij geven, zijn geen kosten verbonden. Wel hebben we een fooienpot.
  • Fooienpot 
  • Nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant-en-klare kniestukken of applicaties moeten de bezoekers van het Repair Café wel betalen.

  • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.

  • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.

  • De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.

  • Om lange wachttijden te voorkomen, gaan we bij drukte met één kapot voorwerp per persoon aan de slag. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.Tip: gun ons de tijd om te repareren en kom bijtijds.
Na 11 uur kunnen we alleen nog snelle reparaties doen.